Werkwijze voor het bepalen van een correct volume

  1.  N-tropie bepaalt het soortelijk gewicht van de grondstoffen in volledig droge omstandigheden. De bepaling van dit soortelijk gewicht gebeurt door een gestandaardiseerde methode, die op regelmatige basis aan controle is onderworpen. Het soortelijk gewicht wordt steeds bepaald in “losse” omstandigheden en nooit in verdichte omstandigheden.

  2. Wanneer we grondstoffen met een verschillende partikelgrootte en dichtheid mengen creëren we steeds een bepaald volumeverlies. Aan de hand van verschillende testen bepalen we het exacte percentage van het mengsel dat overeenkomt met één kubieke meter.  1 m³ + 1 m³ ≠ 2 m³
  1. In de productie worden de exacte massa’s afgewogen van de verschillende grondstoffen en homogeen gemengd. We hanteren steeds een maximale foutmarge van 2%. Onderstaand een fictief voorbeeld van de massabepaling.

Grondstof

soortelijk gewicht

% in substraat

Massa

Lava 8-16

1020 kg/m³

80% + 2%

836,4 kg

Lommelzand  

1520 kg/m³

50% + 2%

790,4 kg

TOTAAL

 

134%

1626,8 kg

  1. Het geproduceerde substraat wordt geladen en gewogen via de weegbrug. Als we 1 m³ van bovenstaand fictief voorbeeld hebben geproduceerd, moeten we op de weegbrug een gewicht uitkomen van 1626,8 kg. Deze gewogen massa mag nooit meer dan 3% onder de berekende massa zitten.
Begin met chatten
Hulp nodig?
Hallo
Kunnen we je helpen?