N-tropie heeft een strikt aankoopbeleid met als uitgangspunt dat elke aankoop op het einde van de rit een positief effect moet hebben op de bodem en natuur. We gebruiken om deze reden bijvoorbeeld geen veen en 100% van onze grondstoffen moeten afkomstig zijn van een afstand van maximum 250 km van onze productiesite. Een overzicht van de eigenschappen van een aantal alternatieve basisgrondstoffen van N-tropie kan je hieronder vinden.

 

Wil je meer weten over onze grondstoffen, neem dan zeker contact met ons op. 

Zeolieten zijn natuurlijke vulkanische gesteenten die een open en poreuze structuur hebben. Zeolieten bevatten kationen met een hoge elektrostatische lading. Het interne oppervlak van het zeolietframe kan oplopen tot enkele honderden vierkante meters per gram. Door deze unieke fysicochemische eigenschappen zijn volgende voordelen toegeschreven aan het vulkanisch gesteente: 

 

  • Toename van de kationenuitwisselingscapaciteit (CEC): toevoeging van 5 t/ha zeoliet, geeft al een aanzienlijke toename in CEC van de bodem. 
  • Betere opname van voedingselementen: Studies hebben bewezen dat het gebruik van zeoliet de effectiviteit van stikstof- en fosfortoediening in de bodem met 16-22% verbeterde. Door de hoge absorptiecapaciteit van zeoliet en de vertraagde afgifte aan de bodem, verlengt zeoliet de werking van meststoffen. 
  • Verhoogt wateropnamecapaciteit: Zeoliet kan tot 50% van zijn volume aan water vasthouden. De invloed van zeoliet op de retentie capaciteit van de bodem hangt af van de structuur van de bodem. Voor zanderige bodems kan de toename van de retentiecapaciteit oplopen tot 50%. Spijtig genoeg bevat zeoliet ook zeer kleine poriën, waardoor +/- 20% van het gebonden water niet onmiddellijk opneembaar is voor planten.  
  • Vertraagde mineralisatie: zeoliet zorgt voor een verhoogde absorptiecapaciteit van organische verbindingen in de bodem. De gebonden humusverbindingen zorgen voor een beperking van de mineralisatie en verlies van organische koolstof. Dit zorgt ervoor dat zelfs een kleine toevoeging van zeoliet een positief effect kan hebben op de milieukwaliteit. 
  • Beperking van de mobiliteit van zware metalen

Naast al deze eigenschappen heeft zeoliet ook een lage densiteit. Het droog soortelijk gewicht zit rond de 750 kg/m³. Door dit laag gewicht en een afstand tot de groeve van 250 km tot onze site, heeft onze zeoliet een milieu-impact die +/- 45% lager ligt dan lava. 

 

Download hier de analyse van dit mineraal. 

Door de populariteit en productiemethode van steenstrips is de hoeveelheid baksteenafval bij steenfabrieken toegenomen. De eigenschappen van dit afval zijn verwant aan lava; licht gesteente met een hoge wateropnamecapaciteit. Bij N-tropie breken en zeven we dit afval tot verschillende fracties baksteengranulaat. 

Plagsel is afkomstig van een lichte, humusrijke toplaag van bossen of heide. De ontginning gebeurt door middel van plaggen in het kader van natuurbeheer. Het plagsel is zuur (pH = +/- 4), organisch (> 14% OS) en bevat veel voedingsstoffen. Doordat heide- en bosecosystemen een breed scala aan habitats bieden voor bacteriën en schimmels, komen deze nuttige organismen ook voor in het plagsel. 

Het plagsel zeven we af op 0-15, zodat we de structuur van het plagsel zo weinig mogelijk beïnvloeden. 

De kokos die we gebruiken is gemaakt van de schil van de kokosnoot. 

Kokos heeft een lange levensduur omwille van zijn complexe, natuurlijke samenstelling. Bij het inbrengen van kokos in de bodem komen natuurlijke stoffen vrij, waaronder koolstof, die op hun beurt humus creëren. Door de structuur en het hoge koolstofgehalte worden voedingsstoffen door de kokos vastgehouden, waardoor frequente bemesting overbodig wordt. Daarnaast, kan kokos een groot volume water opnemen, de helft van zijn volume en 5 tot 6 keer zijn gewicht. 

Klei is een noodzakelijk bestanddeel van een goede bodem. Kleimineralen hebben een negatieve lading waaraan positief geladen voedingselementen kunnen gebonden worden.  Het gebruik van deze granulaten zorgt ervoor dat we niet afhankelijk zijn van afgegraven leemgronden, die sterk kunnen fluctueren in eigenschappen en gecontamineerd zijn met onkruidzaden. 

Begin met chatten
Hulp nodig?
Hallo
Kunnen we je helpen?